+90 554 311 04 10

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ

 

  •  HANGİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA GİRER?

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında olan yapılar kentsel dönüşüm kapsamına girer.

Bu kapsama girmesi ihtimali olan yapılar için başvurular daire sahipleri veya bir yılı aşmış kiracılar tarafından yapılabilir.

Yetkili kuruluşların tespitleri ile yapı,riskli olarak belgelenir ve daire sahipleri kanunun sunduğu avantajlardan faydalanır.

  • KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın ,riskli yapı tespit yetkisi verdiği firmalar bu işi adınıza yapar.Tek bir daire sahibinin talebi yeterli olmaktadır.

Hazırlanan risk tespit raporu Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'ne gönderilir.

Müdürlük raporu inceler. Onay doğrultusunda tapu kütüklerine işlenmesi için Tapu Müdürlüğü'ne bildirir.

  • RİSK RAPORU ALINDIKTAN SONRA NE OLACAK?

Tapu Müdürlüğü tarafından daire sahiplerine riskli yapı bildirimi yapılır.Karara itiraz için 15 gün süre vardır.Aksi takdirde 60 gün sonra riskli yapının yıkılmasını bildiren tebligatlar yapılır.

Dönüşümün yapılabilmesi için 2/3 çoğunluk gerekmektedir.Kanunen 2/3 çoğunluğun müteahhit ile yaptığı anlaşma kabul edilmiş sayılır ve işlemlere başlanır.

  • KARARA KATILMAYANLARIN DURUMU NE OLUR?

Karara katılmayanların arsa payları,bakanlığın belirleyeceği rayiç değerden az olmamak şartıyla ve açık arttırmayla önce kararı kabul edenlere satışa çıkarılır.

İlgili payların satılmaması durumunda rayiç bedeli üzerinden bakanlık tarafında satın alınır ve hazineye tescil edilir.

Binanın yıkımından sonraki 30 gün içinde 2/3 çoğunluk sağlanamzsa ,Toki veya idare tarafından kamulaştırmaya gidebilir.

  • MÜTEAHHİT İLE ANLAŞMA ve DEVLET DESTEĞİ

Kat karşılığı veya nakit ödeme olarak sözleşme yapılır. Yapılan anlaşmanın nakit olması durumunda devlet tarafından faiz ve ödeme destekli kredi imkanı vardır. Bir bağımsız bölüm için 100.000 TL kredi verilir. Konutlar için 10 yıl, işyerleri için 7 yıl vade verilir.

Ayrıca her daire sahibi 2015 yılı için 735 TL ve 18 ay kira yardımı alabilir.

  • SONUÇ

Kentsel dönüşüm ile binalarınız ve işyerleriniz güvenilir depreme dayanıklı yapılar haline gelir.Değerleri ortalama %100 artar.